சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி? How to play chess for beginners|Castling |En passant|Pawn Promotions

Dear all,
I have explained how to play chess with all the basic rules here. How to move a pawn, rook, knight, bishop, queen, and king?

To view more interesting info, visit:

Click on the Timestamps below to jump directly to a Particular Topic:
1:23 Chessboard setup
1:58 How to place coins in chessboard?
3:19 How the pawn moves and attacks/captures?
6:11 How the rook/elephant moves and attacks?
7:41 How the knight/horse moves and attacks?
10:01 How the bishop moves and attacks?
11:16 How the queen moves and attacks?
12:01 How the King moves and attacks?

13:02 Castling: King Castling & Queen Castling
16:10 En passant move
17:32 Pawn promotion

19:01 Game objective/How to win & How the king moves / Check & Checkmate explanation

If you have any doubts regarding this video, feel free to post your comments. I will be happy to answer and help you to play with full of concentration. Let me know in the comments if I have missed out on anything.

If you find this video useful, do not forget to Like, Comment & Share. If you want to learn some other games videos, unique way of living, then subscribe to my Channel “METTYZ NEST” by Mehala Karthick.

KD NO 1 VLOGS CHANNEL LINK:

INDOOR BOARD GAMES: #draw&play
SURAKARTA GAME:
SENET EGYPTIAN GAME:
MESAPATONIAN GAME:
GANH GAME:
AADUPULI AATTAM:
KINGS VALLEY GAME:
CHESS GAME:
CHESS GAME PLAY:
VIKING CHESS GAME/ HNEFATAFL GAME:
BRAINVITTA GAME:
CHECKERS GAME:
GO-RO-GO GAME:
PALLANGULI GAME: TRICKS:
PILLAI PAANDI GAME:
SARI PAANDI | OTHA PAANDI GAME:
KAASI PAANDI GAME:
DHAAYAM GAME:
VATTA VETTATAM:
4 KATTA VETTATAM:
LAST MOVE GAME:
CHECKERS BOARD GAME:
STRATEGY GAME:
DIAGONAL DIRECTION STRATEGY GAME:
O-POT-KO-NO GAME:
DADI GAME:

#howtoplaychessforbeginners #basicrulesofchess #mettyznest #mettyz #casling #pawnpromotion #enpassant #indoorgames #chessboardgame #pallanguli #pallanguzhi #ninemenmorrisgame #dadigame #senetgame #howtoplaychess #bestindoorgames

9 Comments

  1. Arumaiyana vilakkam. Ennaippondra muzhu muttaal kuuda purindhukollum alavukku Arumaiyaaga katrukkodutthamaikku mikka nandri.. oru 50 dhadavai repeat mode la pottu ketkkaren

  2. நன்றி 😍 சகோதரி நல்ல தெளிவாக பதிவு

  3. First Board Possision yepdi vaikanum nu sollunga

  4. Very good explanation…… Thank you sister 😊😊😊

  5. Thankyou so much for your teaching ❤❤❤

  6. Thanks Akka எனக்கு மிகவும் அருமையாக புரிந்தது

  7. Naan oru advanced chess player, aanaalum indha video va paakkren 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published.