චෙස් කාසලින් කිරීම | How to Castling in Chess Sinhala Lesson | Chess For Beginners

The Sri Lankan symbol of war of the mind ❤️♟️🇱🇰

⚜️ ඔබට චෙස් පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබා ගැනීමට පහත playlist එකෙහි ඇති vedio පිළිවෙළට නරඹන්න..

♟ චෙස් මූලික දැනුම – Chess Basic Sinhala
Playlist Link :

අපගේ youtube චැනලයේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට , onine චෙස් තරග සඳහා සහභාගී වීමට මෙන්ම වැඩිදුර චෙස් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පහළ තිබෙන link මගින් අපගේ whatsapp හා telegram සමූහයන් වෙත එකතු වෙන්න. 💯🇱🇰

Join our whatsapp and telegram groups at the link below to find out the latest information on our youtube channel, participate in online chess tournaments and further chess studies. 💯🇱🇰

🔰 Join our Whatsapp Group :…

🔰 Join our Telegram Channel :

🔰 Join our Telegram Group :

🔰 Join our Lichess Team :

🔷 Contact with us :

🔰 Call us : 070-4484126

🔰 Whatsapp :

🔰 Email : [email protected]

🔰 Facebook :

🔰 Instagram : …

🔰 Twitter :

🔰 Lichess :

H.W.I.Chamiranga
FIDE ID : 9972862

©Chami Chess Academy

#chess #chamichessacademy #sinhala #castling #lessons #education #chessforbeginners

58 Comments

 1. Thanks හොඳට කියල දෙනව ❤️😊

 2. Very important lesson. Thanks for ur guide ❤️✅

 3. This is a very important video. Thanks for sharing such kind of valuable video with us..

 4. wadagth wadak mekann chess kreedawt asa hemotama

 5. This is a very important lesson. Thank you..

 6. නියමයි නියමයි සහෝ

 7. නියමයි නියමයි සුපිරි

 8. ජය වේවා මල්ලි තෙරුවන් සරණයි

 9. තෙරුවන් සරණයි මචන්

 10. සුපිරියට තේරෙන්න කියල දෙනව.. ❤️🤩

 11. හොද පැහැදිලි කිරීමක්

 12. නියමයි ජය වේවා👍👍👍

 13. නියමයි යාලුවා 👍👍👍👍👍

 14. හොද පැහැදිලි කිරීමක්

 15. ඉතාම හොදට තේරුම් ගැනීමට පහසුවන ආකාරයෙන් පැහැදිලි කියල දෙනව 👍🤝

 16. Godak hodata pehediliwa kiyala denawa.. thanks 👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published.